Галерия Нирвана представя нова изложба на Иван Нинов. Откриване – 20.11.2017 год. от 18.30 часа.

Към Иван Нинов имам особено пристрастие – още от първите ни срещи.

Някъде в края на 60-те години на миналия век, Тошко Петров (когото приятелите наричаха Водкин) доведе в редакцията на вестник „Литературен фронт“(където работех по това време) един странен войник, с огромна папка с рисунки. Войникът гледаше като   наказан ученик, притеснителен и мълчалив, като прибавим, че и Тошко Петров на беше от най-словоохотливите, папката с рисунките измести и обезсмисли и без това несъстоялия се разговор. Така и не разбрах кога и как се изнизаха годините оттогава, но наскоро Иван Нинов навърши достолепните 70 години!

Невероятно! Някогашното войниче с разпокъсаната папка отдавна е голямо име в българската графика, което познава, разбира и владее по един неповторим начин тайните на съвремената графична кухня. Художник със своя предметност, синтетичен и монументален, независимо от формата и стилистиката – художник с много вътрешна енергия и мощ, който умее да превърне пластичната материя в знак на тайнственото и необяснимото!

Далече от светската суета, от временния и мимолетен свят на бохемските привидности – той винаги е бил близко до себе си, до собствената си същност и природа, до собствения си пластичен свят. Акад. Светлин Русев

 20 ноември – 15 декември 

Откриване – 20.11.2017 год. от 18.30 часа.

София ул. Ангел Кънчев 7

Други