Ивайло Мирчев

Упражнения по живопис
Поредната изложба, която наричам по този начин, защото всъщност целият ми творчески път е непрекъснато търсене на личен изобразителен език.
Доколко успявам не знам, но продължавам да се изкушавам да общувам чрез живописта. В този смисъл намирам себе си по-скоро за старомоден формалист, отколкото концептуалист.
По-малко ме интересува какво казвам отколкото как ще го кажа. Сюжетът доколкото съществува, е функция на базисните ми експерименти с колорита, фактурата, тоналната и психологическа организация на внушението и всички останали елементи на картинното пространство.
Очевидна е привързаността ми към кръга „поетична реалност“, интерпретирана през моята чувствителност и темперамент.
Не търсете открития.
Вълненията ми са насочени по-скоро навътре, отколкото напред и нагоре.
Няколко думи на благодарност към галерия „Нирвана”,
че ме покани да реализирам изложбата ,
в одухотворените и пространства.
Ивайло Мирчев

Други