Кадри от откриване на изложбата на Вихрони Попнеделев

Други