МЛАДИ  ТАЛАНТИ  В  СЪВРЕМЕННОТО  БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО  „ALTER EGO“

 МЛАДИ  ТАЛАНТИ  В
СЪВРЕМЕННОТО  БЪЛГАРСКО  ИЗКУСТВО
 „ALTER EGO“
 8 март – 20 март
вернисаж – 8 март, четвъртък от 18.00 часа
ул.“Ангел Кънчев“ 17

Други