Тодор Тодоров

ПРЕС

ТОДОР ТОДОРОВ, Phd, MA

скулптура

ретроспективна изложба

 

Тодор Тодоров е скулптор от зрялото поколение български автори,  предимно известен с голямо форматните си произведения в България и чужбина, работещ във всички материали, популярен и адмириран с нестандартното си мислене и новаторски подход. В  експозицията ще се представят скулптури за градската среда – реализации и проекти, кавалетни произведения, рядко показвани в изложби и печатана графика от ранните години на автора.

Скулптора има предимно реализации в монументалните произведения за градска и паркова среда, теоретик и практик, не оставащ незабелязан и от международната критика и изследователи на съвременната скулптура и световните съвре-менни тенденциите в нея. Издателство Кембридж забелязва уникалната теория ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА и я публикува през 2013, което издание в момента е притежание на 115 световни библиотеки и буди интерес в средите на критиците като ново явление. През 2014 година е издадена и на български от издателство АЛТЕРА.

Тодор Тодоров през годините е отличен с редица международни награди в България и света. Създавайки теорията за ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА, той разглежда скулптурата в отношение с природните елементи ЗЕМЯ, ВОДА, ОГЪН и ВЪЗДУХ и това поставя началото на ново отношение и взаимодействие на скулптурата във времето на новите технологии и излизането на монументалната скулптурата от сянката на идеологиите. През 1981 Тодоров е първия български скулптор, създал абстрактен хоризонтален паметник във времето на социализма, разпрострян на 5000кв.м, посветен на 13 века България и обживяващ един сух район с грохота на вода. Това е КАСКАДАТА в центъра на Шумен, която и до момента е място за отдих и отмора, притегателно място за хората и птиците. Това е от първите произведения на автора поставящи основата на Елементалната скулптура.

През 1988 година той е първия български скулптор направил монументална стоманена изложба в градско пространство, включваща кинетични произведения свързани с елемента ВЯТЪР и ОГЪН. Стоманата и камъка са от любимите материали на скулптора, създаващ изящни и много изискани в своята изчистена естетика произведения, някои от тях в строгата  визия на черното, а други включват внушително червено, комбинирано с неръждаема стомана. Много от произведенията са издържани в геометрична стилистика, която още от ранните му произведения започва да доминира над най-първите му творчески търсения в сферата на фигуративното изкуство. От най-ранните му години е особено известен портрета на Луис Армстронг, който той отказва да бъде закупен от Националната галерия. От този период са част от показаните в експозицията малки пластики в бронз партниращи на печатаната графика, която е изключителна рядкост за скулптор и това е видимо в стила на тези произведения, чийто първи  отпечатъци са притежание на колекция Панголин във Великобритания и плакети в Британския Музей. В изложбата може да се види плавното преминаване на автора от фигуративно към абстрактно изкуство и разделянето със статиката в скулптурата. За тези произведения автора е отличен със редица световни награди. Ярко творческо дарование, което не спира да търси нови измерения в скулптурата и да влияе на тенденциите в това изкуство.  В експозицията е показан творческия път и развитие на автора, който още от най-ранните си години се интересува от небесната механика, учи 2 години астрономия, за да може да създава слънчеви скулптурни часовници, които са скулптура – среда и хората могат да пребивават в тях, едно ново явление непознато за България и рядкост за света. Неговите многостранни интереси го отвеждат и в сферата на теорията на скулптурата и статиите му за съвременна световна скулптура са издавани в български и чуждестранни издания, което логично довежда в късния му период до изведената от него теория за ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА, поставяща ярко разграничение между скулптурата, която може да бъде навсякъде и онази която има специални отношения с Природата и Човека.

Едно от първите му кинетични произведения в архитектурата задвижвани от елемента ВЯТЪР е Купола на НОВЕ ХОЛДИНГ в София, последвано от РОТОНДАТА на Хелена Ресорт в Слънчев Бряг – влизаща във взаимотношение с елемент ВОДА и ВЯТЪР, и втория купол с птици във Бургас на сградата TRIA отново задвижван от ВЯТЪР. През 1999 година той е награден за скулптурата ТОТЕМ ХАМИЛТЪН във Великобритания за най–успешен проект в градската среда за Милениума. Това е последвано от голямата награда за Олимпиадата в Китай за кинетичната скулптура ТАНЦ пред Националния театър за опера и балет „ЯЙЦЕТО“ в Пекин, чийто първоначален модел ще бъде представен в изложбата.  През 2002 е отличен с Първа награда на изложението за изкуство и наука във Шанхай. Сред скулптурите ще бъдат видени няколко скулптури, които са умалени модели на монументални произведения и това са Тотем ХАМИЛТЪН, Трите Тотема, Музиката, Докосване, Вселена и Хармония,  Форма  и др.

Изложбата на скулптора Тодор Тодор в галерия Нирвана е едно рядко явление в културния живот на България представяща автора в неговия цялостен творчески път, разкриващо дълбините на неговото творческо кредо и поставящо автора на заслуженото му място, като явление в българската и световна съвременна скулптура.

 

Други