Галерия Нирвана представя Андрей Даниел

изложба – живопис
„Картини от XX и XXI век“
9. 12. 2016 – 20. 01. 2017
вернисаж – 9. 12. 2016 от 18.00 ч

pokana

Реших, в тази изложба да покажа някои позабравени, ранни картини, наред с нови, непоказвани още. Любопитно ми е, как биха стояли една до друга – ще се усети ли разликата във времето, което ги е родило. В исторически план смяната на един век с друг е ясна и категорична, но в човешки – тя е нещо относително. Не всеки първи януари, на първата година на новото столетие е действителното начало на новия век. Дали нашият нов век подрани или закъсня? Странни въпроси, с най-разнообразни отговори. От историята на изкуството знаем, че картините са и документи на историята. Сътворени субективно, с „късогледи” човешки очи, те отбелязват разликите във времената. Иска ми се да проверим това твърдение.
Андрей Даниел
24.11.2016

Други